1) W pewnym gimnazjum liczącym 432 uczniów stosunek liczby dziewcząt do liczby chłopców wynosi 4:5.Ile dziewcząt a ilu chłopców uczy się w tym gimnazjum?
2)O której godzinie miedzy 23.30 a północą stosunek liczby minut,których brakuje do północy,do liczby minut,które upłynęły od 23.30,jest równy 1/4-to ma być w ułamku
3) W firmie Transan pracuje o 6 mężczyzn więcej niż kobiet i na każde 4 kobiety przypada 5 mężczyzn.Ilu pracowników liczy firma Transan?

1

Odpowiedzi

2010-04-12T22:14:32+02:00
1. 4x-ilość dziewcząt
5x-ilość chłopców
4x+5x=432
9x=432
x=48
4*48=192-ilość dziewcząt
5*48=240-ilość chłopców
Odp. W tym gimnazjum uczy się 192 dziewczyny i 240 chłopców.

2.Ponieważ od godziny 23:30 do północy jest 30 min zatem :
x + y = 30, gdzie :
x - liczba minut do połnocy
y - liczba minut od 23:30
Wiemy również że stosunek x/y = 1/4
Mając dwa równania rozwiązujemy :
x = 30 - y
Wstawiamy do drugiego równania :
(30 - y) / y = 1/4
(30 - y) / y - 1/4 = 0
[4(30-y) - y] / 4y = 0
120 - 4y - y = 0
5y = 120
y = 24
x = 30 - y = 6

3.5-4=1- o jednego mężczyznę za dużo przypada na 4 kobiety
6*4= 24 kobiety
24+6=30
24+30= 54
Odp: W firmie Transcam pracują 54 osoby.

Pozdrawiam :)