Pomózcie !!!

Uzupełnij ....

Chełbia modra jest ......................................... (rozdzielnopłciowa / obupłciowa). Przechodzi rozwój ......................... (prosty / złożony) z larwą orzęsioną – planulą. W jej cyklu życiowym występuje przemiana pokoleń – płciowego ............................ (polipa / meduzy) i bezpłciowego ................................... (polipa / meduzy) . Z zapłodnionej komórki jajowej rozwija się ...................................... a następnie larwa ................................., która osiada na dnie morskim i przekształca się w ............................ . Polip przechodzi liczne podziały poprzeczne (STROBILIZACJA) i powstają młode meduzy - efyry, z których rozwijają się dorosłe meduzy wytwarzające komórki płciowe .......................... i ............................... .

2

Odpowiedzi

2010-04-12T16:19:49+02:00
Chełbia modra jest .........obupłciowa................................ (rozdzielnopłciowa / obupłciowa). Przechodzi rozwój ..........złożony............... (prosty / złożony) z larwą orzęsioną – planulą. W jej cyklu życiowym występuje przemiana pokoleń – płciowego ..........meduzy.................. (polipa / meduzy) i bezpłciowego .........................polipa.......... (polipa / meduzy) . Z zapłodnionej komórki jajowej rozwija się .gemmula...... a następnie larwa ..trochofora..., która osiada na dnie
morskim i przekształca się w .polipa... . Polip przechodzi liczne podziały poprzeczne (STROBILIZACJA) i powstają młode meduzy - efyry, z których rozwijają się dorosłe meduzy wytwarzające komórki płciowe ....meskie...... i ........zenskie..... .
2010-04-12T16:20:58+02:00
1.rozdzielno płciowa
2.prosty
3.polipa
4.meduzy
5.oddzielnie
6.rozdwojona
7.meduzę
8.jajowe
9.bezjajowe