Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-12T16:24:07+02:00
One day an owl eugenia prepared all day for a test, while the bunny Iris played with carelessly. The next day, Eugenia everything she could, poor rabbit knew nothing and was very worried. Eugenia owl wanted to help a colleague, but at the first hint you noticed and picked up the paper. Iris Eugenie very apologized but she told him: Do not apologize to me, as it improved. But you better learn! The moral? If you do not teach you will not know how:)pewnego dnia sowa eugenia przygotowała się cały dzień do sprawdzianu, podczas gdy króliczek Irys bawił się beztrosko. Następnego dnia Eugenia umiała wszystko, biedny królik nic nie umiał i bardzo się martwił. Sowa Eugenia chciała pomóc koledze lecz przy pierwszej podpowiedzi pani zauważyła i wzieła kartki. Irys bardzo przepraszał Eugenie lecz ona powiedziała mu tak: Nie przepraszaj mnie, jak to poprawię. Ale ty lepiej się ucz! Jaki z tego morał? Jeśli się nie będziesz uczył to nie będziesz umiał :)
5 4 5