1.dzień polarny na biegunie południowym trwa od ? do ?

2. połącz typy klimatu z odpowiadającymi mu formacjami roślinnymi i glebami

- klimat umiarkowany chłodny kont.
-klimat zwrotnikowy
-klimat równikowy
-klimat subpolarny

*las równikowy
*pustynia
*tajga
*tundra

^gleby torfowo-glejowe
^czerwone buroziemy
^gleby czerwonożółte
^gleby bielicowe

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-12T16:33:32+02:00
1. 22 grudnia

2
^klimat umiarkowany chłodny kont.- tajga- gleby bielicowe
^klimat zwrotnikowy- pustynia- czerwone buroziemy
^klimat równikowy- las równikowy- gleby czerwonożółte
^klimat subpolarny- tundra- gleby torfowo-glejowe
1 1 1