Zadania z biologi :
1. Wyjaśnij na przykładzie pojęcie "konkurencja".
2. Wykorzystując dotychczas zdobytą wiedzę, uzasadnij (na przykładach) , że populacje konkurują ze sobą, np. o pokarm, przestrzeń, światło, kryjówki przed drapieżnikiem, miejsce i materiał na gniazdo.
3. Wyjaśnij, czy dwa gatunki mogą żyć razem i przez cały czas ze sobą współzawodniczyć?

Dam naj ;D i gwiazdki ^^ ;D xd.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-12T17:19:59+02:00
1. Konkurencja jest zjawiskiem zachodzącym na naszych oczach i zawsze w jego wyniku współzawodniczące ze sobą osobniki, populacje czy gatunki ponoszą starty. Np. wróble, sikory, szpaki konkurują o gniazdo.
2. Np. sroka i wrona konkurują o pokarm. ( konkurencja międzygatunkowa) Kaczki o pokarm, szpaki o terytorium, kruki o pokarm ( konkurencja wewnątrzgatunkowa)
3. Mogą, gdy potrzeby życiowe poszczególnych gatunków nie są identyczne, wówczas gatunki te mogą współistnieć na jednym terenie.