Bardzo proszę o przetłumaczenie tego tekstu na język Angielski. Proszę też nie używać Translatora ;))
Historia gitary elektrycznej sięga roku 1931, w którym George Beauchamp stracił pracę u producenta gitar National. Pozostając w domu, eksperymentował całe tygodnie przy stole kuchennym, używając prostych narzędzi i materiałów znalezionych w domu: kawałków drutu, magnesów itp., skonstruował pierwszy przetwornik gitarowy. Już wcześniej, w roku 1925, pragnąc wzmocnić dźwięk gitary, Beauchamp eksperymentował bezowocnie z igłą gramofonu. Wynaleziony przez niego i później opatentowany przetwornik został użyty w pierwszej gitarze elektrycznej.

Została ona zbudowana w ciągu jednego wieczoru przez przyjaciela Beauchampa, Paula Bartha, lutnika pracującego dla National, na tym samym kuchennym stole, przy którym pracował Beauchamp. Z prototypem pierwszej gitary elektrycznej nazwanej "patelnią" (The Frying Pan) wynalazcy udali się do Adolpha Rickenbackera i namówili go do współpracy przy produkcji instrumentu.

2

Odpowiedzi

2010-04-12T16:27:08+02:00
Electric guitar history dates back to 1931, George Beauchamp, in which he lost his job at the National guitar manufacturer. Staying at home, experimented for weeks at the kitchen table, using simple tools and materials found at home: pieces of wire, magnets, etc., built the first transmitter guitar. Even earlier, in 1925, desiring to strengthen the sound of guitars, Beauchamp experimented unsuccessfully with the turntable needle. It was invented by him and later patented transducer was used in the first electric guitar.

It was built in one evening by a friend Beauchamp, Paul Barth, luthier working for National in the same kitchen table at which he worked Beauchamp. The first prototype of an electric guitar called "pan" (The Frying Pan), the inventor went to Adolph Rickenbacker, and persuaded him to cooperate in the production facility
2010-04-12T16:27:40+02:00
Electric guitar history dates back to 1931, George Beauchamp, in which he lost his job at the National guitar manufacturer. Staying at home, experimented for weeks on the kitchen table, using simple tools and materials found at home: pieces of wire, magnets, etc., built the first transmitter guitar. Even earlier, in 1925, desiring to strengthen the sound of guitars, Beauchamp experimented unsuccessfully with the turntable needle. It was invented by him and later patented transducer was used in the first electric guitar.
It was built in one evening by a friend Beauchamp, Paul Barth, luthier working for National in the same kitchen table at which he worked Beauchamp. The first prototype of an electric guitar called 'The Frying Pan', the inventor went to Adolph Rickenbacker, and persuaded him to cooperate in the production facility.