Odpowiedzi

2012-08-20T09:12:53+02:00

Zadanie 1.

 

P₄O₁₀ + 6H₂O → 4H₃PO₄


2Na + 2H₂O → 2NaOH + H₂


K₂O + H₂O → 2KOH


Mg + 2H₂O → Mg(OH)₂ + H₂


+ H₂O→ Na₂O +  nie ma takiej reakcji, może chodziło o:

Na₂O + H₂O → 2NaOH


 2K + 2H₂O → 2KOH + H₂


N₂O₅ + H₂O → 2HNO₃


MgO + H₂O → Mg(OH)₂


2Na + 2H₂O→ 2NaOH + H₂


 CO₂ + H₂O → H₂CO₃


2Li + 2H₂O → 2LiOH + H₂ lub wszystkie te metale, które są powyżej wodoru w szeregu napięciowym od litu do żelaza na +III.


MgO + H₂O → Mg(OH)₂

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam :)