Odpowiedzi

2009-11-03T22:57:07+01:00
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem pytanie...

Zastosowanie kwasów 'nieorganicznych' w przemyśle:
- HNO3 - chemicznym (produkcja nawozów sztucznych, jedwabiu sztucznego, lakierów, barwników, benzyny, olejów opałowych)
- farmaceutycznym.
- H2SO3 i H2SO4 - stosowane, w zależności od stężenia, do wyrobu rozpuszczalnych nawozów fosforowych, siarczanu amonu i innych nawozów sztucznych, do trawienia powierzchni metali, do suszenia gazów, produkcji papieru, rafinacji tłuszczów i olejów, do oczyszczania nafty i wosku ziemnego oraz parafiny, do wyrobu włókien sztucznych i materiałów wybuchowych, w grabarstwie, drożdżownictwie, gorzelnictwie, farbiarstwie.
- HCl - stosowany w przemyśle metalurgicznym, włókienniczym, cukrowniczym, w grabarstwie oraz do produkcji mas plastycznych, barwników organicznych.