Odpowiedzi

2009-11-03T23:07:00+01:00
J. polski
Akcja filmu dzieje się w V wieku naszej ery, w czasach kiedy nadchodzi kres zachodniej części Cesarstwa Rzymskiego. Siedmiu zasłużonych rycerzy Okrągłego Stołu wraca z trudnej 15-letniej misji po obiecaną wolność. Niestety, dostają kolejne, ale ostatnie już zadanie. Muszą dotrzeć do pewnego dostojnika przed Saksonami. ...


J. angielski
The film takes place in the fifth century AD, comes at a time when the western end of the Roman Empire. Seven distinguished knights of the Round Table back from a difficult 15-year mission after the promised freedom. Unfortunately, they get more, but last longer task. Must reach a certain dignitary before the Saxons. ...