BARDZO PROSZE !!!
To dla mnie BARDZO WAŻNE a niestety nie mam juz np.
BARDZO WAS PROSZE !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Czy przystapienie Staniesława Augusta do konfederacji targowickiej było aktem zdrady czy rozsądku ?Napisz własna ocenę postepowania króla.Pomoga ci informacje :

23 lipca 1792 roku odbyło sie posiedzenie Straży Praw w rozszerzonym składzie, pod przewodnictwem króla.Osiem osób opowiedziało się za przystąpieniem monarchy do targowicy,cztery przeciwko.Argumenty większości-a także samego króla-brzmiały:

-armia polska cofnęła sie juz za Bug i stopniała do 30 tys. żołnierzy
-brakuje broni i amunicji,a skarb jest pusty
-Katarzyna 2 zaręczyła targowiczanom nienaruszalność granic
-w razie powodzenie obrony Warszawy Rosja może sie porozumieć z Prusami i Austrią, co grozi nowym rozbiorem.

Mniejszość przekonywała, że :
-wojnę trzeba toczyć dalej;obawa przed rozbiorem jest uzasadniona , ale męstwo Polaków lub nieprzewidziane okoliczności mogą jeszcze odwrócić bieg wypadków
-król powinien stanąć na czele wojska i poprowadzić wojnę podjazdową, w ostateczności wycofać sie do Galicji
-należy powołać cały naród pod broń i rozpocząc powstanie

1

Odpowiedzi

2010-04-12T23:31:58+02:00
Moim zdaniem król postąpił rozsądnie. Nie mógł przewidzieć skutków a Caryca Rosji okazała się kłamcą. Coraz mniej liczna armia polska cofała się przed rosyjską większością. Dno skarbu państwa nie pozwalało na dalsze toczenie wojny. W każdej chwili w dodatku mogły na nas uderzyć Austria i Prusy co groziło kolejnym rozbiorem. Król chciał ratować ginące państwo aby ocalić chociaż tą część ziem która pozostała. W takiej sytuacji król według rozsądku postanowił dołączyć do targowiczan. A więc przystąpienie Stanisława Augusta do targowiczan było aktem rozsądku a n ie zdrady.