1.sukienka kosztuje 180 złotych.oblicz jej cenępo podwyżce o p%.
2.ksiażka kosztuje m złotych.oblicz jej cenę po obnizce o n%.
3.samochód przed obniżką kosztował 40000zł.obecnie jego cena wynosi azł.o ileprocent obnizono cenę samochodu?

1

Odpowiedzi

2010-04-12T16:34:42+02:00
1.sukienka kosztuje 180 złotych.oblicz jej cenępo podwyżce o p%.
2.ksiażka kosztuje m złotych.oblicz jej cenę po obnizce o n%.
3.samochód przed obniżką kosztował 40000zł.obecnie jego cena wynosi azł.o ileprocent obnizono cenę samochodu
?

AD1.
180 + (180 * p%)
AD2.
m - (m*n%)
AD3.
a/40000 %
1 1 1