Zad.1
Oblicz pole powierzchni całkowitej sześcianu, którego objętość jest równa sumie objętości trzech sześcianów o polach powierzchni całkowitych równych odpowiednio 54 cm kwadratowe,96cm kwadratowych, 150cm kwadratowych.
Zad.2
Oblicz objętość graniastosłua prawidłowego czworokątnego. Jego krawędź podstawy ma długość 5 cm, a pole powierzchni całkowitej jest równe 276 cm kwadratowych.

Prosze pomóżcie:***

1

Odpowiedzi

2010-04-12T16:58:36+02:00
Zad.1
Vszescianu=V1+V2+V3

V=a³
Pc=6×a²

Pc₁=54
54=6×a² /:6
9=a² /√
3=a
a=3

V₁=a³=3³=27

Pc₂=96
96=6×a² /:6
16=a²
4=a
a=4

V₂=a³=4³=64

Pc₃= 150
150=6×a² /:6
25=a²
5=a
a=5

V₃=a³=5³=125

Vszescianu=V₁+V₂+V₃=27+64+125=216

V=a³
V=216
216=a³ /∛
6=a
a=6

Pc= 6×a²=6×6²=216 cm²- rozwiazanie

zad.2
V=?
Pc=276
Pc=2Pp+Pb=2×5×5+4×5×H=50+20H
276=50+20H
276-50=20H
226=20H /:20
11,3=H
H=11,3

V=Pp×H=5×5×11,3=282,5
1 4 1