1.Rzucamy dwiema kostkami do gry.Oblicz prawdopodobienstwa zdarzen:
a)suma wyrzuconych oczek wynosi 12
b)iloczyn wyrzuconych oczek wynosi 12
c) conajmniej raz wypadlo 4 oczka.
2.W urnie znajduja sie kule biale i czarne,przyczym kul bialych jest dwa razy wiecej niz czarnych.W sposob losowy z urny wyjmujemy dwie kule.Prawdopodobienstwo ze obie wylosowane kule sa czarne wynosi 1/12.Oblicz liczbe kul w urnie.
3.Oblicz V i Pc graniastoslupa prawidlowego trojkatnego,w ktorym przekatna sciany bocznej o dl.8√3cm tworzy z krawedzia podstawy kat o mierze 60'8√3cm.
4.Za rozwiazanie testu z matematyki uczniowie pewnej klasy otrzymali nastepujace liczby punktow:18,5,19,13,20,20,7,12,11,12,8,9,14,19,6,17,14,15,10,19.Oblicz:
a)sredni wynik
b)wyznacz mediane
c)wyznacz dominante

2

Odpowiedzi

2009-11-03T23:16:38+01:00
Zad.4
a) Dodajemy wszystkie liczby i dzielimy przez ich ilość
(18+5+19+13+20+20+7+12+11+12+8+9+14+19+6+17+14+15+10+19)/20
=13,4

b) Ustawiamy liczby w kolejności od najmniejszej do największej.
Wybieramy środkową liczbę. W tym przypadku są to dwie liczby ponieważ nie ma jednej środkowej. Dlatego dodajemy te dwie liczby i dzielimy przez 2.
5,6,7,8,9,10,11,12,12,13,14,14,15,17,18,19,19,19,20,20,
(13+14)/2
=13,5

c) Dominanta, czyli najczęściej powtarzający się wyraz.
D=19
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-03T23:19:07+01:00
Z.1 Zdarzenia elementarne to pary liczb ( x,y), gdzie
x =1 v x=2 v x=3 v x=4 v x=5 v x=6
oraz y =1 v y=2 v y=3 v y =4 v y =5 v y =6
Takich par jest 6^2 = 6*6 = 36Dla ułatwienia -zamiast (x,y)
będę dalej pisał xy.
a) A - zdarzenie polegające na wyrzuceniu sumy oczek =12
zdarzenia elementarne sprzyjające A , to:
66 - dwie szóstki , jest tylko jedno takie zd. el.
Zatem P(A) = 1/36
b)
B - zd. polegające na tym, ze iloczyn wyrzuconych oczek = 12
Zdarzenia elementarne sprzyjające zd.B to:
26,62,34,43 - jest ich 4, zatem
P(B) = 4/36 = 1/9
c) C - co najmniej raz wypadło 4 oczka
Zdarzeniu C sprzyjają zd. elementarne :
14,41,24,42,34,43,44, 54,45,64,46 - jest ich 11,
zatem P(C) = 11/36