Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-03T23:06:40+01:00
F₁ - siła z jaką spada jabłko
F₂ - siła spadania jabłka bez oporów powietrza
F - siła oporu powietrza
m = 0.2 kg
a = 7 m/s²
g = 9.8 m/s² (przysp. grawitacyjne)

F₁ = m * a
F₁ = 0.2 * 7 = 1.4 N

F₂ = m * g
F₂ = 0.2 * 9.8 = 1.96 N

F = F₂ - F₁
F = 1.96 - 1.4
F = 0.56 N

Odp. Siła oporu powietrza jest równa 0.56 N.
2 5 2