Proszę o pomoc z JEZYKA ROSYJSKIEGO :
Twoja szkoła współpracuje z Domem Dziecka. Poszukujesz sponsorów w imieniu uczniów piszesz list do jednej zrosyjskich firm działających w Polsce.
-opiszesz ten dom dziecka i jego mieszkańców
-opowiadzasz o przeprowadzonej akcji i przygotowanym koncercie
-informujesz o potrzebach Domu i palnowanej przez was dalszej pomocy
-prosisz o wsparcie w utworzeniu bazy sportowej i zoragnizowaniu letniego wypoczynku.
Pilne!Na jutro!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-12T18:11:15+02:00
- dzień dobry. Zwracam się do państwa z prośbą o wsparcie finansowe naszej akcji, która ma na calu pomoc Domowi Dziecka w Krzyżu. Ten dom dziecka znajduje się w miejscowości Krzyż Wielkopolski. Potrzebuje wsparcia finansowego i nie tylko. Jego mieszkańcy to dzieci z ubogich rodzin, które zostały odebrane swoim rodzicom, z powodu zlej sytuacji materialnej. W ostatnim czasie uczniowie naszej szkoły zorganizowali koncert którego celem była zbiórka pieniędzy na w.w. cel. Dom dziecka potrzebuje nie tylko pieniędzy a także środki czystości i ubrania. Nasza szkolna akcja ma zamiar pomagać przez długi czas. Prosimy także o wspracie w utworzeniu bazy sportowej oraz wypoczynku letniego. Z góry dziękuje


- здравствуйте. Я оборачиваюсь к вам с ходатайством о финансовой поддержке нашего действия, у которого на кале помощь детскому дому в. Этот детский дом расположен в местности Польши. Нуждается во финансовой поддержке и не только. Его жители это ребята из бедных семей, которые остались отбитые своим, из причины слей материальной ситуации. В времени ученики нашей школы организовали концерт которого целью был сбор денег на в.в. цель. Детский дом нуждается не только в деньгах а также средства чистоты и одежды. Наше школьное действие намерен помогать через длинное время. Мы просим также о вспраце в спортивной базы и летнего отдыха. С горы благодарит