Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T12:49:11+02:00
Izaj. 52:13 Zostaje wywyższony
Izaj. 52:14 jest Jest przedstawiany w złym świetle i poniżany
Izaj. 52:15 Zdumiewa wiele narodów
Izaj. 53:2 Swe człowiecze życie zaczyna niepozornie
Izaj. 53:3 Jest wzgardzony i odrzucony
Izaj. 53:4 Dźwiga nasze choroby
Izaj. 53:5 Zostaje przebity
Izaj. 53:6 Cierpi za cudze przewinienia
Izaj. 53:7 Milczy i nie biada przed oskarżycielami
Izaj. 53:8 Zostaje niesprawiedliwie osądzony i skazany


7 4 7