Odpowiedzi

2010-04-12T16:45:50+02:00
Lubię opisywać początki Węgier ;)

A więc tak - wpierw ziemie dzisiejszych Węgier, gdzieś tak pod koniec epoki brązu, zamieszkiwane były przez Ilirów i Traków (ludy indoeuropejskie). Następnie na tych terenach osiedlali się kolejno Khmerowie, Scytowie, Celtowie. W I wieku p.n.e. Węgry weszły w skład rzymskiego imperium (Panonia). W V wieku tereny te opanowali Hunowie (stąd angielska nazwa Węgier - Hangary), a później różne plemiona germańskie. (innymi słowy - wszyscy szarpali się o Wegry ;)

Jeszcze ciekawostka - poczatkowo państwo Węgrów było zapewne okresowo podporządkowane władzy kagana (chana) Chazarów (ludu koczowniczego pochodzenia tureckiego), ale poprzez emigrację na zachów i osiedlenei w końcu IXw. na terenie Niziny Panońskiej (południowo-zachodnia część Kotliny Naddunajskiej, między Dunajem a Drawą - obecny obszar Węgier), wyzwolili się spod ich panowania. (zwiali, no, i założyli własne, że tak powiem - niepodległe - państwo)

Ciekawa jest historia dynastii Arpadów (panującej w latach 867r-1301r) - to oni doprowadzili do chrystianizacji państwa (wcześniej, jak większość ludów słowiańskich, Wegry były pogańskie).
A konkretniej - panujący w latach 997-1038 Stefan I Święty - stworzył chrześcijańskie królestwo Węgier. Dzięki obecności rycerzy niemieckich na dworze i obdarowywaniu ziemią benedyktynów, Węgry stały się państwem chrześcijańskim. W 1001 r. powstało arcybiskupstwo w Ostrzyhomiu. W tym samym roku miała miejsce koronacja Stefana koroną przesłaną mu przez papieża Sylwestra II.

Wraz z przyłączeniem terenów dzisiejszej Słowacji północna granica sięgnęła szczytu Karpat i połączyła się z granicą polską (ALE unia personalna (dwa kraje - jeden król) miała miejsce dopiero w latach 1370-82!), a w XII wieku terytorium Węgier obejmowało również Siedmiogród oraz Sławonię i Chorwację.

Rozwijać się zaczęli dopiero w dwóch kolejnych stuleciach, więc to już nie takie początki, zatem pominę.