Odpowiedzi

2009-11-03T23:35:38+01:00
Reguła śruby prawoskrętnej służy do ustalenia zwrotu wektora na osi OZ w kartezjańskim układzie współrzędnych, szczególnie w przypadku obrazowania przestrzeni trójwymiarowej na powierzchni.
Reguła ta jest stosowana przy ustalaniu kierunku iloczynu wektorowego, który jest wektorem utożsamianym ze śrubą. Gdy mnożymy wektory a przez b, przekręcamy śrubę w takim kierunku, jakbyśmy kładli wektor a na b po mniejszym kącie.
Jeżeli hipotetyczna śruba jest prawoskrętna, to wkręca się (niejako "oddala się" od nas), gdy kręcimy nią w prawo. Rozpatrując związany ze śrubą układ współrzędnych widzimy, iż jej oś OZ również się "wkręca" (czyli się od nas oddala). Oznacza to, że zwrot wektora utożsamianego ze śrubą (położonego zgodnie z kierunkiem śruby) jest skierowany w głąb.
Wektor taki na wykresie oznacza się często za pomocą znaku \bigotimes. Jeżeli skierowany jest w przeciwną stronę, czyli w stronę obserwatora używa się znaku \bigodot.
8 1 8
2009-11-03T23:46:13+01:00
Reguła śruby prawoskrętnej służy do ustalenia zwrotu wektora na osi OZ w kartezjańskim układzie współrzędnych, szczególnie w przypadku obrazowania przestrzeni trójwymiarowej na powierzchni.

Reguła ta jest stosowana przy ustalaniu kierunku iloczynu wektorowego, który jest wektorem utożsamianym ze śrubą. Gdy mnożymy wektory a przez b, przekręcamy śrubę w takim kierunku, jakbyśmy kładli wektor a na b po mniejszym kącie.

Jeżeli hipotetyczna śruba jest prawoskrętna, to wkręca się (niejako "oddala się" od nas), gdy kręcimy nią w prawo. Rozpatrując związany ze śrubą układ współrzędnych widzimy, iż jej oś OZ również się "wkręca" (czyli się od nas oddala). Oznacza to, że zwrot wektora utożsamianego ze śrubą (położonego zgodnie z kierunkiem śruby) jest skierowany w głąb.
5 1 5