1. Oblicz masę :
a) 2 moli tlenku miedzi (I)
b) 0,1 mola chloru cząsteczkowego
c) 6 moli wodoru atomowego
d) 0,5 mola magnezu
e) 6 moli wody
f) 2 moli tlenu atomowego

2. Oblicz, jaką liczbę moli stanowi
a) 3,2g tlenu cząsteczkowego
b) 100g węglanu wapnia
c) 6,36g kwasu azotowego (V)
d) 36g wody
e) 12g wodoru cząsteczkowego
f) 9,8g kwasu siarkowego (VI)
3. Oblicz, ile :
a)moli
b)gramów
c)atomów
*siarki zawiera 14g Al2S3
*tlenu zawiera 7,4g Ca(OH)2
4. Jaką objętość w warunkach normalnych zajmuje
a) 3 mole amoniaku
b) 88g tlenku węgla (IV)
c) 18,06 * 10 do potęgi 23 cząsteczki metanu
d) 5 moli dwutlenku węgla
e)28 g tlenku węgla (III)
f) 12,04*10 do potęgi 23 cząsteczek metanu

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T19:16:24+02:00
1. a) mCu₂O = 2*64g + 16g = 144g
1 mol Cu₂O --- 144g
2 mol Cu₂O --- x
x = 144* 2
x = 288g Cu₂O

b) mCl₂ = 2* 35,5g = 71g
1 mol Cl₂ --- 71g
0,1 mol Cl₂ -- x
x = 71*0,1
x = 7,1g Cl₂

c) mH = 1g
1 mol H --- 1g
6 mol H --- x
x = 6*1g
x = 6g H

d) mMg = 24g
1 mol Mg --- 24g
0,5 mol Mg -- x
x = 24g * 0,5
x = 12g Mg

e) m H₂O = 2g + 16g = 18g
1 mol H₂O --- 18g
6 mol H₂O --- x
x= 18g * 6
x = 108g H₂O

f) mO = 16g
1 mol O --- 16g
2 mol O --- x
x = 2 * 16g
x = 32g O

2. a) mO₂ = 2* 16g = 32g
1 mol O₂ --- 32g
x --- 3,2g
32x = 3,2 /:32
x = 0,1 mol O₂

b) mCaCO₃ = 40g + 12g + 48g = 100g
1 mol CaCO₃ --- 100g
x --- 100g
100 = 100x /:100
x = 1 mol CaCO₃

c) mHNO₃ = 1g + 14g + 48g = 63g
1 mol HNO₃ --- 63g
x --- 6,36g
63x = 6,36 /:63
x = 0,101 ~ 0,1 mol HNO₃

d) mH₂O = 2g + 16g = 18g
1 mol H₂O --- 18g
x --- 36g
18x = 36 /:18
x = 2 mol H₂O

e) m H₂ = 2g
1 mol H₂ --- 2g
x --- 12g
12g = 2x /:2
x = 6 mol H₂

f) m H₂SO₄ = 2g + 32g + 64g = 98g
1 mol H₂SO₄ --- 98g
x --- 9,8g
9,8 = 98x /:98
x = 0,1 mol H₂SO₄

3. *
a) m Al₂S₃ = 2*27g + 3 * 32g = 54g + 96g = 150g
150g A₂S₃ --- 3 mol S
14 g Al₂S₃ --- x
150x = 3 * 14
150x = 42 /:150
x = 0,28 mol S

b) mAl₂S₃ = 150g
mS = 32g
150g Al₂S₃ --- 32g S
14g Al₂S₃ --- x
150x = 32 * 14
150x = 448 /:150
x = 2,99g S ~ 3g S

c) m Al₂S₃ = 150g
150g Al₂S₃ --- 3 * 6,02 * 10²³ atomów S
14g Al₂S₃ --- x
150x = 14 * 3 * 6,02 * 10²³
150x = 252,84 * 10²³ /:150
x = 1,6856 * 10²³ atomów S

*
a) m Ca(OH)₂ = 40 g + 2*16g + 2g = 74g
74g Ca(OH)₂ --- 2 mol O
7,4g Ca(OH)₂ -- x
74x = 7,4 * 2
74x = 14,8 /:74
x = 0,2 mol O

b) m Ca(OH)₂ = 74g
m O = 16g
74g Ca(OH)₂ --- 2 * 16g O
7,4g Ca(OH)₂ -- x
74x = 32g * 7,4 /:74
x = 3,2g O

c) m Ca(OH)₂ = 74g
74g Ca(OH)₂ --- 2 * 6,02 * 10²³ atomów O
7,4g Ca(OH)₂ -- x
74x = 2* 6,02 *10²³ *7,4 /:74
x = 1,204 * 10²³

4. a) 1 mol NH₃ --- 22,4 dm³
3 mol NH₃ --- x
x = 22,4 * 3
x = 67,2 dm³ NH₃

b) m CO₂ = 12g + 32g = 44g
44g CO₂ --- 22,4 dm³
88g CO₂ --- x
44x = 22,4 * 88 /:44
x = 44,8 dm³ CO₂

c) 22,4 dm³ CH₄ --- 6,02 * 10²³ cząsteczki CH₄
x --- 18,06 * 10²³ cząsteczki CH₄
6,02 * 10²³x = 18,06 *10²³ * 22,4 /:(6,02 * 10²³)
x = 67,2 dm³ CH₄

d) 1 mol CO₂ --- 22,4dm³
5 mol CO₂ --- x
x = 22,4 * 5
x = 112 dm³

e) m C₂O₃ = 2*12g + 3*16g = 24g + 48g = 72g
72g C₂O₃ --- 22,4 dm³
28g C₂O₃ --- x
72x = 22,4 * 28 /:72
x = 8,7 dm³ C₂O₃

f) 22,4 dm³ CH₄ --- 6,02 * 10²³ cząsteczek CH₄
x --- 12,04 * 10²³ cząsteczek CH₄
6,02 * 10²³x = 12,04 *10²³ * 22,4 /:(6,02 * 10²³)
x = 44,8 dm³ CH₄
1 5 1