Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-12T17:49:32+02:00
1. Tomek has 173 cm of height , Ania has 169 cm of height ,so Tomek is higher than Ania .
2.Ania is weighing 56 kg , Tomek is weighing 62 kg , so Tomek is heavier than Ania.
3. Tomek has 20 years old, Ania has 20 yeras old so Tomek is as the same age as Ania.
4.Ania has $2 milion, Tomek has $3 milion so Ania isn's as rich as Tomek.


1. Tomek ma 173 cm wzrostu, Ania ma 169 cm wzrostu ,więc Tomek jest wyższy niż Ania.
2.Ania waży 56 kg , Tomek waży 62 kg , więc Tomek jest cięższy niż Ania.
3.Tomek ma 20 lat , Ania ma 20 lat , więc Tomek ma tyle samo lat co Ania.
4.Ania ma 2 miliony , Tomek ma 3 miliony , więc Ania nie jest tak samo bogata jak Tomek.

:)