Artyści renesansu tworzyli swe dzieła tak,aby były zachowane następujące proporcje ciała człowieka
-stosunek długościgłowy do wzrostu 1:8
-stosunek długości głowy do długości twarzy 5:4

a)Oblicz długość głowy i twarzy dla osób o wzroście 176,152cm,164cm.
b)Czy na obrazie,na którym głowa ma długość 21cm,twarz-16cm,a wzrost postaci jest równy 170cm,zachowane są proporcje?Jeśli nie,podaj prawidłowe dla poszczególnych wymiarów.

1

Odpowiedzi

2010-04-13T11:54:02+02:00
X-wzrost
y-dł. głowy
z-dł.twarzy
a)
176cm
y/x=1/8
x=8*y
176=8*y
8y=176/:8
y=22 -dł. głowy

y/z=5/4
5z=4*22
5z=88/:5
z=17,6 -dł. twarzy
b)
152cm
y/x=1/8
8y=x
8y=152 /:8
y=19 - dł.głowy

y/z=5/4
5z=4*19
5z=76 /:5
z=15,2 -dł. twarzy
c)
164
y/x=1/8
8y=x
8y=164 /:8
y=20,5 -dł.głowy

y/z=5/4
5z=4*20,5
5z=82 /:5
z=16,4 -dł.twarzy

B)
dł głowy=y=21cm
dł.twarzy=z=16cm
wzrost=x=170cm
170=8*21
170≠168 -nie zachowana proporcja wzrostu do dł głowy

4*21=5*16
84≠80 -nie zachowana proporcja dł głowy do dł.twarzy

Powinno być
wzrost 170
dł głowy :170:8=21,25cm
dł twarzy:4*21,25:5=17 cm

dł głowy 21cm
wzrost=21*8=168 cm
dł twarzy=4*21:5=16,8

dł.twarzy 16cm
dł głowy=16*5:4=20cm
wzrost=8*20=160cm4 5 4