Ktoś mi to przetłumaczy na język niemiecki?
ludzie są na poczcie. Pan prowadzi rozmowę telefoniczną. Dziewczynka wrzuca list do skrzynki. A jej tato składa opłatę pocztową. Dziadek nadaję paczki. Pani pisze list. Listonosz wychodzi z listami i paczkami. Pani obsługuje pana.

Będę bardzo wdzięczna za rozwiązanie zadania.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-12T16:49:12+02:00
Menschen sind in der Mail. Lord führt nennen. Ein Mädchen schiebt einen Brief an das Postfach. Und ihr Vater ist Porto zusammensetzt. Großvater gut in das Paket. Lady einen Brief zu schreiben. Postman kommt mit Briefen und Paketen. Ms. unterstützen Sie dabei.
2010-04-12T17:21:27+02:00
Menschen sind bei der Post.Lord fuhrt Gespräch telefonieren.Ein Mädchen schiebt einen Brief an das Postfach.Und ihr Vater besteht aus Porto.Großvater gibt Postpaketen.Ms. schreibt Brief.Postman geht mit Briefen und Paketen.Ms. betreiben Mr.