Czarna sierść królików jest cechą dominującą a biała recesywną. Skrzyżowana ze sobą osobniki homozygotyczne o sierści czarnej z osobnikami homozygotycznymi o siersci białej.Podaj;
a) genotyp rodziców(za pomocą symboli literowych)
b) genotyp i fenotyp potomstwa
Wyjaśnij wynik tej krzyżówki

1

Odpowiedzi

2010-04-12T16:56:11+02:00
Homozygota dominujaca AA
homozygota recesywna aa

P: AA x aa
F1: Aa
F2: A a
A AA Aa
a Aa aa

AA : Aa : aa
1 : 2 : 1
2 4 2