Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-12T16:54:59+02:00
Położenie Polski w Środkowej Europie, brak przeszkód naturalnych,
a także dostęp do morza sprzyjają rozwojowi transportu. Na terenie naszego kraju krzyżują się ważne szlaki tranzytowe łączące obszary Europy o odmiennych cechach środowiska przyrodniczego oraz gospodarki.

- mniejszy transport ładunków
- niższa liczba przewożonych pasażerów
- przewozi ładunki na dalsze odległości
- przesunięcie granic w yniku II WŚ zburzyło ukształtowanie transportu

Koleje odgrywają większą rolę w przewozach na duże odległości, natomiast transport drogowy służy głównie przewozom lokalnym i regionalnym. Wynika to z relacji kosztów. Czynnikiem burzącym system transportu ukształtowany w okresie II Rzeczpospolitej było przesunięcie granic w wyniku II wojny światowej.


- opłaty drogowe przewoźnicy kierowcy tir winiety zrzeszenie.
- niski stan techniczny naszych dróg
- mała ilość autostrad

Transportem samochodowym w Polsce przewozi się więcej ładunków niż transportem kolejowym. Liczba przewożonych pasażerów transportem samochodowym jest również większa niż koleją. Transport samochodowy pozwala znacznie precyzyjniej zaspokoić potrzeby transportowe terenu niż kolej. Stan techniczny wielu dróg w naszym kraju jest niski; prawie nie ma dróg o najwyższym standardzie, tzw. autostrad.
1 5 1