Odpowiedzi

2010-04-12T17:37:32+02:00
Dobór naturalny
- losowe kojarzenie osobników w populacji
- liczne i zróżnicowane potomstwo (PODOBIEŃSWO)
- konkurencja wewnątrzgatunkowa
- duża zmiennośc dziedziczna (PODOBIEŃSWO)
- eliminacja przez środowisko osobników gorzej przystosowanych
Np. Dziki gołąb skalny i pochodzące od niego różne rasy gołębi hodowlanych


dobór sztuczny
- dobieranie do rozrodu przez hodowcę
- liczne i zróżnicowane potomstwo
- brak konkurencji
- duża zmiennośc dziedziczna
- eliminacja przez hodowcę, pozostawianie osobników o najkorzystniejszych cechach
Np. Główki zięb Darwina z Wysp Galapagos z różnie ukształtowanymi dziobami
13 3 13