Odpowiedzi

2010-04-12T17:06:34+02:00
Zagrożenia i trudności z jakimi sie spotykają:
- osuwające się bloki skalne, kruszywo, które sypie się na głowę
- upadek do kilkumetrowej szczeliny
- zakleszczenie się w wąskim przesmyku skalnym
- długotrwałe czekanie na pomoc (np. medyczną) w razie wypadku