Odpowiedzi

2010-04-12T16:56:50+02:00
Pb= 234cm2

pc= pb+2 * Pp

V= 1/3 Pc* H

wzorami tylko pomogę
2010-04-12T17:09:38+02:00
Pc=2Pp+Pb
Pc=2×6+234
Pc=12+234=246cm²

V=Pp×H
V=234×6
V=1404