Odpowiedzi

2012-08-18T10:18:07+02:00

O₂ -> 0 (pierwiastki w stanie wolnym są zawsze na 0 stopniu utleniania)


NaOH

Na -> I (metale grup 1,2 i 3 układu okresowego mają zawsze stopień utleniania odpowiadający ich wartościowości, czyli nrowi grupy)

O -> -II (tlen prawie zawsze jest na -II stopniu utleniania. Wyjątki stanowią nadtlenki, ponadtlenki i związki tlenu z fluorem)

H -> I (wodór prawie zawsze jest na I stopniu utleniania. Wyjątki stanowią wodorki metali)


Al₂(SO₄)₃

Al --> III

S --> VI (można to obliczyć, wiedząc, że suma stopni utleniania w związku chemicznym wynosi 0)

O --> -II


MnO₄⁻

Mn --> VII

O --> -II


PO₄³⁻

P --> V

O --> -II


Ca --> 0