Odpowiedzi

2010-04-12T17:02:15+02:00
idea utworzona imperium uniwersalnego przez cesarza ottona III polegala na tym ze chcial on utworzyc cesarstwo zlozone z Galii , Germani, Itali, Slowianszczyzny. Ostatecznie jednak nie udalo sie to.

kultura i nauka w okresie pnowania karola wielkiego:
Karol Wielki jest powszechnie uznawany za najwybitniejszego władcę frankijskiego państwa. W średniowieczu stanowił wzór idealnego władcy, rycerza i gospodarza. Był również świetnym politykiem i wodzem oraz znakomitym mecenasem nauki i kultury. Na swój dwór sprowadził wielu wybitnych uczonych ówczesnych czasów, między innymi Alkuina z Yorku czy też Einharda. Już jemu współcześni w uznaniu jego zasług nadali mu przydomek Wielkiego, zaś w językach słowiańskich jego imię stało się synonimem godności królewskiej. Jego rozumienie władzy królewskiej i powinności władcy w stosunku do kościoła sprawiły znaczne zacieśnienie więzów łączących państwo i Kościół. Karol Wielki za swój obowiązek uważał walkę z poganami i niewiernymi, a także umacnianie wiary chrześcijańskiej.
W czasie swego panowania Karol Wielki przeprowadził 60 wypraw wojennych, z czego przewodził połowie z nich. W toku walk z zamieszkującymi Półwysep Iberyjski Arabami (m.in. w 778 i 795 roku) oraz z Sasami (779-804) zdołał rozszerzyć swe panowanie na obszarze od rzeki Ebro w Hiszpanii aż za Ren. W granicach imperium znalazły się też samodzielna dotąd Bawaria oraz północna i środkowa Italia, gdzie wezwany przez papieża złamał potęgę Longobardów i ogłosił się ich władcą . Zwierzchnictwo Karola uznać musiały również plemiona słowiańskie znad Łaby i Soławy (lata 782 i 789). W latach 791-796 wojska Karola rozbiły Chanat Awarski, który zagrażał zarówno Frankom, jak i Słowianom.
Administracja w tak ogromnym państwie nie była niezwykle trudna. Utrzymany został funkcjonujący jeszcze za Merowingów podział na ziemie, ale obok niego wprowadzono hrabstwa jako mniejsze jednostki terytorialnego zarządu, które podlegały urzędnikom mianowanym i odwoływanym przez władcę. Poza tym na kresach monarchii zorganizowano marchie, na czele których stanęli margrabiowie o szerokich kompetencjach wojskowych. Marchie te (Duńska, Friulska, Hiszpańska, Bretońska, Panońska) - były militarną zaporą blokującą ludom pogańskim i muzułmanom wstęp na ziemie państwa karolińskiego.


5 4 5
2010-04-12T17:04:57+02:00
W okresie rzędów karola wielkiego nastąpił rozkwit kultur.Oznaczł on m.in. powrót do niektórych wzorców kultury antycznej.przywrócono klasyczną,łacinę która stała się językiem ludzi wykrztałconych.Zmiany te doprowadziły do ożywienia inteuktalnego,zwłaszcza w klasztorach.wykorzystano tam doświadczenia szkół benedyktyńskich w których pojęto m.im. studia nad literaturą fizyczną.
4 5 4