Odpowiedzi

2009-11-04T10:05:55+01:00
Zagrożeniem nazywamy taką sytuację, gdy poczucie bezpieczeństwa jest zachwiane z powodu oddziaływania wyników działalności człowieka lub z powodów naturalnych.
Z zagrożeniami różnego typu spotykamy się na każdym kroku. Młodzież najbardziej narażona jest na negatywne skutki działalności innego człowieka. W sytuacji, gdy dopiero kształtuje się osobowość, utrwaleniu ulegają cechy charakteru i tworzy się system wartości bardzo łatwo wpaść w pułapkę, stworzoną celowo lub przypadkowo przez innych ludzi.
Współczesne zagrożenia, na jakie narażeni są młodzi ludzie są zupełnie inne od zagrożeń jakich unikały wcześniejsze pokolenia. Duży wpływ, najczęściej negatywny, na młodych ludzi ma pełna przemocy telewizja, która nie pomaga w kształtowaniu autorytetów i jasnego wzorca zachowań - wręcz przeciwnie, kształtuje ona negatywne wzorce. Takim samym źródłem może być internet. Zewsząd jesteśmy bombardowani przekazami promującymi przemoc, oszustwo, lekkie podejście do życia. Wszystko to może spowodować zatracenie się człowieka.
Młodzi ludzie są poddani silnemu oddziaływaniu grupy rówieśniczej, jeśli dana jednostka nie ma silnie wykształconego systemu wartości, to grupa może jej narzucić swoje, niekoniecznie dobre wzorce postępowania. Nadmierna ufność i niewiedza mogą spowodować to, że młody człowiek może wpaść w szpony sekty, może ulec nałogom takim jak alkoholizm, narkomania.
Ciężko jest się ustrzec przed zagrożeniami, jakim jesteśmy poddani każdego dnia, ciężko wypracować własny system wartości, który uchroni nas przed wpływem negatywnych oddziaływań ze strony innych ludzi. Jeśli człowiek będzie miał silne wsparcie ze strony rodziny i grupy rówieśniczej, to może uniknąć wielu zagrożeń - wszystko jednak zależy od niego. Nadużywanie i złe zrozumienie pojęcia wolnej woli może go zgubić.
3 3 3