Odpowiedzi

2009-11-04T09:47:08+01:00
Wzór
ROZCIĄGANIE

F
-- ≤ Kr
s


ŚCISKANIE
F
-- ≤ Kc
s

F - siła osiowa w [N];
S - pole przekroju [m²];
kr - naprężenia dopuszczalne na rozciąganie [Pa];
kc – naprężenia dopuszczalne na ściskanie [Pa];
2009-11-04T09:56:38+01:00
Wzór 1:
s - skok śruby [mm]
t - czas 1 obrotu śruby [sek]
l - odległość śruba - oś [mm]
h - długość śruby wypchniętej po 20 min pracy [mm]
l = s * 1 / tg ( t/240 * pi/180 )
h = s * 20 * 60 / t
Wzór 2: (w mierze kątowej)
t - czas 1 obrotu śruby [sek]
s - skok śruby [mm]
l - odległość śruba-oś wyliczona za pomocą wzoru #1 c - czas działania [min]
b - przyspieszenie bądź opóźnienie pracy [sek]
pi = 3.14159265359
b = ( c * 60 / t ) * [ 240 * arctg( s / l ) - t ]δ=F/S≤K