Proszę o pomoc z góry dziękuje

tu są zdjęcia i Bardzo Proszę o zrobienie obu stron
http://w.fotka.pl/f948349c91.jpg
http://w.fotka.pl/f658951834.jpg

to są zadania które przepisałem reszty raczej się nie dało.. ;]

1.zadanie
a) W cząsteczce CO2 występuje wiązanie......
ponieważ.....

b) w cząsteczce NaCI występuje wiązanie.......
ponieważ.....

c)w cząsteczce N2 występuje wiązanie.......
ponieważ.....

2.zadanie (Napisz jak odczytasz) (to jest taka tabela)
nazwa pierwiastka, cząsteczki, związku chemicznego
3N2
5Ca
O2
4H2
AICI3
3 NO2


1

Odpowiedzi

2010-04-12T19:50:43+02:00
1.
- wiązania kowalencyjne niespolaryzowane: H2, N2, Cl2, O2
- wiązania kowalencyjne spolaryzowane: H2O, CO2, H2S
- wiązania jonowe: MgO, KCl, FeBr2, Al2O3, CaF

2a. W cząsteczce CO2 występuje wiązanie kowalencyjne spolaryzowane, ponieważ cząsteczki węgla i tlenu są niemetalami.
2b. W cząsteczce NaCl występuje wiązanie jonowe, ponieważ cząsteczka sodu jest metalem, a cząsteczka chloru - niemetalem.
2c. W cząsteczce N2 wystepuje wiązanie kowalencyjne [niespolaryzowane], ponieważ łączą się ze sobą dwa atomy tego samego pierwiastka - azotu.

3 i 4 w ząłączniku. 5 rozwiązane dobrze.

6. Cl2O7 - tlenek chloru(VII), czyli Cl(VII) i O(II)
CaO - tlenek wapnia, czyli Ca(II) i O(II)
CuBr2 - bromek miedzi(II), czyli Cu(II) i Br(I)
SO2 - tlenek siarki (IV), czyli S(IV) i O(II)
NaCl - chlorek sodu, czyli Na(I) i Cl(I)

7 na następnym załączniku (wraz z moją wskazówką :D).
Ósme polega na rysowaniu stykających się ze sobą kuleczek symbolizujących atomy pierwiastków, z tym, że pierwiastki o większej masie mają być większe, a te o mniejszej - mniejsze. :)

Mam nadzieję, że pomogłem. Pozdrawiam. :)