Odpowiedzi

2010-04-12T17:03:52+02:00
1. kwas+ zasada= sol + woda
2. sol1 + sol2 = sol3 + sol4
3.tlenek metalu+ kwas= sol + woda
4.metal+ kwas= sol+ wodor


Czynniki wpływające na szybkość rozpuszczania substancji w wodzie:
- temperatura,
- stopień rozdrobnienia substancji,
- mieszanie substancji,
- ciśnienie
2010-04-12T17:03:54+02:00
Odpowiedzi na 1 pytanie:

1. METAL + NIEMETAL ----> SÓL BEZTLENOWA (sól kwasu beztlenowego)
Jest najprostrzy sposób otrzymywania soli beztlenowych. Nalezy jednak pamietac, iz nie wszystkie metale przereaguja w powyzszej reakcji. Chodzi tu glównie o metale szlachetne jak: Au (zloto), Ag (srebro), Cu (miedz).

PRZYKLADY (najpierw czasteczkowo, a pózniej jonowo i jonowo w sposób skrócony):
a) 2 Na + Cl2 ----> 2 NaCl
2 Na + Cl2 ----> 2 Na+ + 2 Cl-
w sposób skrócony nie da sie
b) Pb + Cl2 ----> PbCl2 (osad) - w przypadku osadu nalezy napisac strzalke skierowana w dól
w sposób jonowy nie da sie, gdyz osad nie ulega dysocjuje w roztworze wodnym
c) 2 K + Cl2 ----> 2 KCl
2 K + Cl2 ----> 2 K+ + 2 Cl-
w sposób skrócony nie da sie
d) 2 Na + S ----> Na2S
2 Na + S ----> 2 Na+ + S2-


2. METAL + KWAS ----> SÓL + H2 (czasteczka wodoru w stanie gazowym)
Istota tego procesu jest reakcja atomów metalu z kationami wodoru, w czego wyniku powstaja kationy metalu oraz czasteczki wodoru. Nalezy jednak pamietac, iz aby metal wyparl wodór z kwasu musi byc od niego aktywniejszy, tzn. znajdowac sie powyzej wodoru w szeregu aktywnosci metali. Metale, które wypieraja wodór z kwasów to : K, Na, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb.

PRZYKLADY (najpierw czasteczkowo, a pózniej jonowo i jonowo w sposób skrócony):
a) Ca + H2CO3 ----> CaCO3 (osad) + H2 (gaz)
Ca + 2 H+ + CO3 2- ----> CaCO3 (osad) + H2 (gaz)
w sposób skrócony nie da sie
b) 2 Na + 2 HCl ----> 2 NaCl + H2 (gaz)
2 Na + 2 H+ + 2 Cl- ----> 2 Na+ + 2 Cl- + H2 (gaz)
2 Na + 2 H+ ----> 2 Na+ + H2 (gaz)


3. TLENEK METALU + KWAS ----> SÓL + WODA

PRZYKLADY (najpierw czasteczkowo, a pózniej jonowo i jonowo w sposób skrócony):
a) CaO + H2CO3 ----> CaCO3 (osad) + H2O
CaO + 2 H+ + CO3 2- ----> CaCO3 (osad) + H20
w sposób skrócony nie da sie
b) Na2O + 2 HCl ----> 2 NaCl + H2O
Na2O + 2 H+ + 2 Cl- ----> 2 Na+ + 2 Cl- + H2O
Na2O + 2 H+ ----> 2 Na+ + H2O


4. ZASADA + KWAS ----> SÓL + WODA
Jest to reakcja zobojetniania (neutralizacji), poniewaz w wyniku reakcji kwasu (odczyn kwasny) z zasada (odczyn zasadowy) powstaje obojetna czasteczka wody.

PRZYKLADY (najpierw czasteczkowo, a pózniej jonowo i jonowo w sposób skrócony):
a) H2SO4 + 2 NaOH ----> Na2SO4 + 2 H2O
2 H+ + SO4 2- + 2 Na+ + 2 OH- ----> 2 Na+ + SO4 2- + 2 H2O
2 H+ + 2 OH- -----> 2 H2O
b) NaOH + HCl ----> NaCl + H2O
Na+ + OH- + H+ + Cl- ----> Na+ + Cl- + H2O
H+ + OH- ----> H2O

Odpowiedzi na 2 pytanie:
Czynniki wpływające na szybkość rozpuszczania substancji w wodzie:

- temperatura,

- stopień rozdrobnienia substancji,

- mieszanie substancji,

- ciśnienie (gazy).


Rozpuszczalność substancji jest to maksymalna liczba gramów substancji, którą można rozpuścić w 100g rozpuszczalnika w danej temperaturze, ay otrzymać roztwór nasycony.

Rozpuszczalność azotanu-potasu w temperaturze 600 jest równa 110g.

Rozpuszczalność tlenu w temperaturze 200 równa się 0,0043g.

Rozpuszczalność dwutlenku węgla w temperaturze 500 równa się 0,012g.