Odpowiedzi

2009-11-04T09:54:57+01:00
800 - 100 %
x - 56,25 %
x = 450 kobiet

100 % - 56,25 % = 43,75 %


912- 100 %
x - 43,75 %
x = 399 kobiet

W Nadlesie mieszka więcej kobiet - jest ich więcej o 51.
4 4 4
2009-11-04T12:29:28+01:00
800 - mieszkańcy Nadlesia
912 - mieszkańcy Podlesia

800*56,25%=800*0,5625=450 - kobiety w Nadlesiu
912*56,25%=912*0,5625=513 - mężczyźni w Podlesiu
912-513=399-kobiety w Podlesiu

450-399=51- o tyle więcej jest kobiet w Nadlesiu


Odpowiedź : Kobiet jest więcej w Nadlesiu, jest ich więcej o 51.
4 3 4
2009-11-04T14:55:11+01:00
56,25 % z 800 to 450 - tyle jest kobiet w Nadlesiu
56,25% z 912 to 513 - tyle mężczyzn jest w Podlesiu
912 - 513 = 399 - tyle kobiet jest w Podlesiu
450- 399 = 51

Odp. We wsi Nadlesie jest o 51 kobiet więcej niż we wsi Polesie.
3 2 3