Odpowiedzi

2010-04-12T17:19:02+02:00
WALEC
V-objętość
V=Pp*H
ale też V=πr²*H

pole powierzchni
Pc=2Pp+Pb
ale też Pc=2πr²+2πrH


STOŻEK
Objętość stożka: V= 1\łπ*r2*h
Pole powierzchni całkowitej: Pc = π*r(l+r)
Pole powierzchni bocznej: Pb= π*r*l