Rozwiąż nierówności: 3x-2(x-2) większe lub równe 3(x-4)-2(2-3x)

a) Wypisz wszystkie liczby naturalne należące do zbioru jej rozwiązań.
b) ile liczb całkowitych większych od -3 należy do zbiotu rozwiązań
c) Podaj najmniejszą liczbę parzystą, która nie spełnia tej równości.


1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-12T17:10:47+02:00
>'-większe bądz równe
3x-2(x-2) >' 3(x-4)-2(2-3x)
3x-2x+4>'3x-12-4+6x
x+4>'9x-16
4>'8x-16
20>'8x
2,5>'x
a) 3,4,5,6,7,8,9,10.... tak do nieskończoności
b) żadna
c)2