Odpowiedzi

2010-04-12T17:18:15+02:00
1. Władza głównie bała się narastających strajków, protestów i niezadowolenia; tego, że tym razem nie uda im się zdusić żądań Polaków i może dojść do tego co stało się w Węgierskiej Republice Ludowej w 1956 albo w Czechosłowacji w 1968 (czyli do masowych walk na ulicach).
2. Do 22 lipca 1983. 22 lipca był w PRL-u najważniejszym świętem państwowym: Rocznicą "podpisania" (daję w nawiasach gdyż w rzeczywistości podpisano go nie w Chełmie 22 lipca tylko w Moskwie 20 lipca) Manifestu PKWN.
3. Ograniczone zostały podstawowe prawa obywatelskie (na tym polega idea stanu wojennego, zresztą i obecnie obowiązująca konstytucja przewiduje wprowadzenie stanu wojennego) a władzę w państwie przejęło wojsko. Życie w państwie toczyło się tak jakby była wojna mimo braku wypowiedzenia przez inne państwo stanu wojny z Polską Ludową.
4. NSZZ "Solidarność" stało się związkiem nielegalnym a jego działacze zostali umieszczeni w ośrodkach internowania zwanych też miejscami odosobnienia (takie niby więzienie z tym, że warunki socjalne były lepsze; niestety traktowanie osadzonych było takie same jak w przypadku wcześniejszych więźniów politycznych).
5. Opozycja działała tak jak przedtem czyli w konspiracji z tym, że jej działanie było o wiele bardziej ryzykowne i bardziej utrudnione.
6. Generał Wojciech Jaruzelski wprowadził stan wojenny wbrew prawu obowiązującemu wtedy w Polsce i choćby to jest argumentem za tym, że była to decyzja zła, będące jedną z największych tragedii w powojennej historii Polski.
1 5 1