1.Wymień poznane układy narządów człowieka i określ ich funkcje.
2.Wykaż związek między budową a funkcją dwóch dowolnych narządów.
3.Objaśnij,na czym polega trawienie pokarmów.
4.Wymień układy z,którymi jest powiązany układ krwionośny.
5.Określ funkcję mózgu.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-12T17:35:44+02:00
1.skóra-ochrona organizmu
układ szkieletowy-utzymanie ciężaru ciała i nadawanie mu określonego kształtu, poruszanie się, ochrona niektórych narządów
układ mięśniowy-poruszanie się, praca narządów wewnętrznych
-//- pokarmowy- pobieranie i trawienie pożywienia
-//- oddechowy- pobieranie tlenu i usówanie dwutlenku węhla
-//- krwionośny- transport tlenu i produktów pokarmowych, odbiór z komórek dw. węgla i innych zbędnych substancji
-//- wydalniczy- usówanie z organizmu zbędnych substancki
-//- hormonalny- regulacja procesów, zachodzących w organizmie
-//- nerwowy i narządów zmysłów-kontrola
2.Funkcją płuc jest wymiana gazowa którą ułatwia ich budowa- posiadają one oskrzela i oskrzeliki które zwiększają powieszchnię wymiany gazowej.

3.Trawieniem nazywamy obróbkę mechaniczną pokarmów za pomocą zębów i chemiczną za pomocą enzymów . W wyniku trawienia powstaje mleczko pokarmowe, które w jelicie cienkim dostaje się do krwi.

4.z kostnym, dokrewnym, limfatycznym, oddechowym oraz moczowym.
zapamiętuje
kontroluje funkcje życiowe
odpowiada za koordynacje ruchów

Liczę na naj...!!! ;]
110 3 110