1.Wymień poznane układy narządów człowieka i określ ich funkcje.
2.Wykaż związek między budową a funkcją dwóch dowolnych narządów.
3.Objaśnij,na czym polega trawienie pokarmów.
4.Wymień układy z,którymi jest powiązany układ krwionośny.
5.Określ funkcję mózgu.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T22:23:21+02:00
1.organizm człowieka jest układem układów : układ szkieletowy (szkielet podtrzymuje ciało), układ mięśniowy (umożliwia ruch), układ pokarmowy (odpowiada za pobieranie i trawienie pokarmu a także usuwanie niestrawionych resztek z organizmu), układ oddechowy (dostarcza tlen do organizmu), układ wydalniczy (odpowiada za usuwanie z organizmy zbędnych produktów przemiany materii), układ krążenia:krwionośny i limfatyczny (odpowiada za krążenie krwi itp.), układ odpornościowy (odpowiada za walkę z drobnoustrojami chorobotwórczymi), działanie wszystkich układów organizmu regulują: układ nerwowy i układ hormonalny (układ nerwowy współpracuje z narządami zmysłu), układ rozrodczy (odpowiedzialny za przedłużenie gatunku)
48 1 48