1. Wyjaśnij, czym est spowodowane ciśnienie cieczy na dno i ściany boczne naczynia.

2. Jak doświadczalnie można wyznaczyć wartość siły wyporu działającej na kulę stalową zanurzoną w wodzie??

Prosiłbym o szybkie rozwiązanie zadań, gdyż są na jutro. Dam NAJLEPSZĄ ODPOWIEDŹ!!

1

Odpowiedzi

2010-04-12T17:18:07+02:00
Odp 1. Jest spowodowane naciskiem powietrza na ciecz w naczyniu od góry.

Odp 2. Słoik napełniony po brzegi wodą wstawić do foliowej torebki. Zawiesić na siłomierzu stalową kulkę i odczytać jej ciężar (F). Zanurzyć kulkę w wodzie i ponownie odczytać wartość siłomierza. Obliczyć wartość siły działającej na kulkę: Fw = F - F1
Zawieś na siłomierzu torebkę z wodą, która się wylała ze słoika i odczytaj jej ciężar.
WNIOSEK:
Wartość siły wyporu = wartość wypartej cieczy

Mam nadzieję iż pomogłam. ;D
52 4 52