1.Uzywając nawiasów i znaków działań +, -, x ,:, zapisz działania tak,aby równość była prawdziwa.

a) 3 3 3 3 3 3=100
b)9 9 9 9 9 9 9 9=100
c)7 7 7 7 7 7 7 7 7=100

2.W trójkącie równoramiennym KML kąt KLM leżący miedzy ramionami trójkąta wynosi 36⁰. Dwusieczna kąta MKL przecina bok ML w punkcie P. Odcinek PK ma 12cm długości. Oblicz długość odcinka KM.


3.W kwadracie o obwodzie 48cm z jednego z wierzchołków poprowadzono, który podzielił kwadrat na trójkąt o obwodzie długości 30cm praz na trapez, w którym jedna z podstaw jest o 5cm dłuższa od drugiej. Oblicz obwód trapezu.

1

Odpowiedzi

2010-04-12T19:30:52+02:00
1.

3*3*3*3+3*3=100
9*9+9+9+9:9=100
(7+7)*7+7-7+7:7+7:7=100

2. w załączniku (wszystkie trojkaty sa rownoramienne)
3. w załączniku (wystarczy dodac)