Zad.
Po wyłączeniu wspólnego czynnika przed nawias wyrażenie
5x - 15xy - 10
przyjmuje postać:
A 5x( - 3xy - 10) C.5( x- 3xy - 2)
B. 5x( - 3xy - 2) D. 5(x +3xy +2)
Wyrażenie:2a²b² - 8a²b jest równe iloczynowi:
A. 2a( - ab² - 4ab) C. 2ab(ab - 4a)
B. 4a²b(½a- 2) D. 2a²b( 2b - 4)
Podstawa prostopadłościanu jest kwadratem o boku a. Objętość tego prostopadłościanu jest równa 8a² + 4a³. Wysokość tego prostopadłościanu wynosi:
A. 8a + 4a²
B. 2a + a²
C. 2 + a
D. 8 + 4a
Potrzebne na jutro.
Daje naj i punkty.

1

Odpowiedzi

2010-04-12T17:16:40+02:00