Zad.1
a) Z 30 kg solanki dwuprocentowej odparowano wodę i otrzymano solankę trzyprocentową. Ile wody odparowano?

b) Z solanki pięcioprocentowej odparowano 10 kg wody i otrzymano solankę sześcioprocentową. Ile solanki było na początku?

2

Odpowiedzi

2010-04-12T17:17:37+02:00
1.
30 kg - solanka 2%
(30 - x) kg - solanki 3%
2% * 30 = 3% × (30 - x)
2 * 30 / 100 = 3 × (30 - x) /: 100
2× 30 = 3 × (30 - x)
60 = 90 - 3x
3 x = 90 - 60
3x = 30 /:3
x = 10kg
2.
x - ilość solanki 5%
0,05x - ilość soli w solance 5%
x-10 - ilość otrzymanej solanki 6%
0,06 * (x-10) - ilość soli w otrzymanej solanki 6%
0,05x = 0,06*(x-10)
0,05x = 0,06x-0,6
0,05x-0,06x=-0,6
-0,01x = -0,6
x = 60
2010-04-12T17:24:55+02:00
A)
0,02×30kg=0,03×(30kg-x)
0,6kg+0,9kg-0,03x
0,03x=0,9kg-0,6kg
0,03x=0,3kg/:0,03
x=10kg

sprawdzenie;

0,6kg=0,9kg-0,03×10kg
0,6kg=o,6kg
L=P

B)

5%×-0×10kg=6%(x-10kg)
0,05x=0,06x-0,6kg
0,6kg-0,06kg=0,05x
0,6kg=0,01x/:100
x=60kg