Odpowiedzi

2010-04-12T17:16:37+02:00
Pierwsze zdobycze terytorialne Hitler zyskał bez walki. Anglia i Francja, zajęte własnymi kłopotami ekonomicznymi, tak rozpaczliwie pragnęły pokoju, że nie interweniowały ani wtedy, gdy Hitler gwałcąc traktat wersalski odbudował armię niemiecką, ani wówczas, gdy jego wojska zajęły i zdemilitaryzowały Nadrenię (marzec 1936 r.), ani gdy przemocą dokonał aneksji Austrii (marzec 1938 r.). Francja i Anglia pogodziły się nawet z zagarnięciem Sudetów (wrzesień 1938 r.), dobrze ufortyfikowanego nadgranicznego rejonu Czechosłowacji. Międzynarodowe porozumienie znane jako układ monachijski, podpisane przez Anglię i Francję w nadziei, że kupują „pokój dla naszych czasów”, sprawiło, iż
Czechosłowacja stała się zupełnie bezbronna. W parę miesięcy później zajął resztę jej terytorium.
10 4 10