Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-12T17:22:51+02:00
Opis:
Do zlewki z wodą wapienną ( Ca(OH)₂) wdmuchujemy powietrze z płuc.
Obserwacje:
Woda wapienna mętnieje.
Wnioski:
Woda wapienna pod wpływem CO₂ zawartego w powietrzu wydychanym z płuc mętnieje czyli wytrąca się osad węglanu wapnia.
Równanie reakcji cząsteczkowo: Ca(OH)₂ + CO₂→ CaCO₃ + H₂O
Równanie reakcji jonowo: Ca²⁺ + 2OH⁻ + CO₂→ CaCO₃ + H₂O

PS: przy CaCO₃ daj strzałkę w dół co będzie oznaczało że powstał osad;) jonowe równanie jest jednocześnie skróconym.