Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-12T17:19:08+02:00
Przekrój osiowy jest kwadratem o boku a i przekątnej=10√2

a√2=10√2
a=10cm

h=10
średnica=10
r=5

v=πr²h=π×5²×10=250πj.³
37 4 37
2010-04-12T17:20:05+02:00
F=10√2
h=a
h= 10
a=10
1/2a=r
r=5
V=25π × 10 = 250π
14 4 14
2010-04-12T17:30:24+02:00
Przekątna przekroju osiowego walca ma długość 10 pierwiastek z 2. Wyskosc jest równa średnicy podstawy. Jaką objętość ma ten walec

przekątna przekroju=10√2
a√2=10√2.../:√2
a=10

a=d=H
d-średnica podstawy
H-wysokosc walca

r=10:2=5

V=Pp*H
V=πr²*h=π5²*10=250π
π=3,14
V=250*3,14=785 (jednostek sześciennych)
odp. Objętosc walca wynosi 785 jed. sześciennych.
19 3 19