Odpowiedzi

2010-04-12T17:29:29+02:00
Stopki mogą służyć jako miejsce na przypisy
przypisy- wydzielone fragmenty tekstu w publikacji, wskazujące na źródło informacji, stanowiące uboczny lub pomocniczy nurt rozważań albo wskazujące dodatkowe informacje o danym fragmencie utworu. Zwykle nie umieszcza się ich w podręcznikach akademickich.
Tabulatory są używane najczęściej we wszelkiego rodzaju pismach urzędowych, oficjalnych czy też listach — służą do wyrównywania kilku krótkich tekstów mieszczących się w jednym wierszu (np. miejscowość i data wyrównane w nagłówku listu do prawego marginesu, podczas gdy z lewej strony wiersza znajduje się nazwisko autora pisma).

a to nie wiem
4 2 4