Odpowiedzi

2010-04-12T17:37:49+02:00
Blad wyswietlania
Error 502
#include <string>
#include <iostream>
#include <conio.h>

unsigned ZliczZnaki(std::string strTekst, char chZnak)
{
unsigned uIlosc = 0 ;
for ( unsigned i = 0 ; i <= strTekst.length() - 1 ; ++i)
{
if (strTekst[i] == chZnak)
++uIlosc;
}
return uIlosc;
}
void main()
{
std::string strNapis;
std::cout << "Podaj tekst, w ktorym maja byc zliczane znaki: " ;
std::cin >> strNapis;

char chSzukanyZnak;
std::cout << "Podaj znak, ktory bedzie liczony: " ;
std::cin >> chSzukanyZnak;

std::cout << "Znak '" << chSzukanyZnak << "' wystepuje w tekscie "
<< ZliczZnaki(strNapis, chSzukanyZnak) << " raz(y)."
<< std::endl;
getch();
}