Odpowiedzi

2010-04-12T17:28:23+02:00
Przed zmianami F1 = k q₁*q₂/r²
po zmianach
Q₁= 3q₁
Q₂=3q₂
R=5r
Zatem
F2 = k 3q₁*3q₂/(5r)² = k9q₁*q₂/(25r²) = (9/25) kq₁*q₂/r² = (9/25) F1
czyli wynosi 9/25 początkowej wartości F1
1 2 1