1. Oblicz energię kinetyczną motorowerzysty o masie 50 kg jadącego z prędkością 36 km/h i porównaj z energią kinetyczną sarny o masie 150 kg biegnącej z prędkością 20 m/s.

2. Wystrzelona z łuku strzała o masie 0,2 kg uzyskała prędkość 15 m/s. Oblicz energię sprężystości łuku po wyrzuceniu strzały.

3.Oblicz energię potencjalną sportowca o masie 60 kg znajdującego się na trampolinie o wysokości 5m. Oblicz wartość prędkości, z jaką wpada in do wody, jeżeli opory powietrza zaniedbamy.

1

Odpowiedzi

2010-04-12T17:53:43+02:00
1.
D: m₁=50kg v₁=36km/h=10m/s m₂=150kg v₂=20m/s
Ek₁=m₁*v₁²*½
Ek₁=50kg*100m²/s²*½
Ek₁=250J
Ek₂=m₂*v₂²*½
Ek₂=150kg*400m²/s²*½
Ek₂=30000J
Odp.: Energia kinetyczna sarny jest dużo większa niż motorowerzysty.

2.
D: m=0,2kg v=15m/s
Ek=m*v²*½
Ek=0,2kg*225m²/s²*½
Ek=22,5J
Es=Ep
Ep=Ek
Odp.: Ta energia wynosi 22,5J.

3.
D: m=60kg h=5m g=10m/s²
Ep=mgh
Ep=60kg*10m/s²*5m
Ep=3000J
Sz: v=?
Ep=Ek
mgh=mv²*½
gh=v²*½ I*2
2gh=v² I√
√2gh=v
v=√2gh
v=√2*10m/s²*5m
v=√100m²/s²
v=10m/s
Odp.:Energia potencjalna wynosi 3000J, a sportowiec osiągnie prędkość 10m/s (36km/h)
6 4 6